Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge – Most Beautiful Picture

An evening view of the Hong Kong-Zhuhai-Macau bridge and its entrances to a cross sea tunnel, off Lantau island in Hong Kong, China.