White Desert, Egypt – Most Beautiful Picture

White Desert, Egypt. Photo: Mikhail Vorobiev